Category Những lá thư Thầy

Vía đức Văn Thù

Ngày mùng 4-4, vía đức Văn Thù.  (cũng là ngày Thầy xuống tóc thọ giới ở chùa Thanh Xuân, làng Phùng Khoang, tỉnh Hà Đông, Bắc Việt). Linh Quang đã làm lễ. HP đọc bài giảng của Thầy Thanh Từ:…

Ngày 1/03 âl 2004

Ngày 1/03 âl 2004 Thầy và toàn thể đại chúng kính lời thăm HĐ, CH và toàn thể gia đình LQ Được thơ con, Thầy vội vàng biên giấy đi khắp các chùa, nhắc tiếp tục cầu nguyện thêm, sao…

Gởi các giới tử

ĐÀN GIỚI TX, SDN ngày 01-08 Tân Tỵ (2001) tại chùa Dược Sư. Thầy Hòa-thượng gởi các giới tử! Chút quà kỷ niệm để các con nhớ tới bà già lụm khụm ngày đêm sống nhờ Phật pháp và vì…

Bác thợ nề

Bác thợ nề đến tuổi về hưu, tới chủ thầu xin nghỉ để vui hưởng tuổi già với con cháu. Ông chủ thầu tỏ vẻ luyến tiếc một người thợ lành nghề đã quá quen việc. Ông đề nghị: Bác…

Ngày 01-08-2000

Ngày 1-08-2000 Thân gởi ĐT! Được sao quý vậy, chẳng nên đòi nhiều. Đại gia đình sum họp, tiểu gia đình bình an. Như vậy là phước đức lắm rồi. Nay con tuổi cũng đã lớn. Ngoái tưởng lại hồi…