Category Những lá thư Thầy

Vía đức Văn Thù

Ngày mùng 4-4, vía đức Văn Thù.  (cũng là ngày Thầy xuống tóc thọ giới ở chùa Thanh Xuân, làng Phùng Khoang, tỉnh Hà Đông, Bắc Việt). Linh Quang đã làm lễ. HP đọc bài giảng của Thầy Thanh Từ:…

Ngày 1/03 âl 2004

Ngày 1/03 âl 2004 Thầy và toàn thể đại chúng kính lời thăm HĐ, CH và toàn thể gia đình LQ Được thơ con, Thầy vội vàng biên giấy đi khắp các chùa, nhắc tiếp tục cầu nguyện thêm, sao…

Gởi các giới tử

ĐÀN GIỚI TX, SDN ngày 01-08 Tân Tỵ (2001) tại chùa Dược Sư. Thầy Hòa-thượng gởi các giới tử! Chút quà kỷ niệm để các con nhớ tới bà già lụm khụm ngày đêm sống nhờ Phật pháp và vì…