Gởi các giới tử

ĐÀN GIỚI TX, SDN ngày 01-08 Tân Tỵ (2001) tại chùa Dược Sư.

Thầy Hòa-thượng gởi các giới tử!

Chút quà kỷ niệm để các con nhớ tới bà già lụm khụm ngày đêm sống nhờ Phật pháp và vì Phật pháp. Một mảnh giấy có ghi lời Phật Tổ cũng không dám bỏ đi. Góp nhặt ngày qua tháng lại. Hôm nay gởi về tay các con.

Mong các con cũng tỉ mỉ đem một chữ, một câu này tìm người chưa biết để giao phó.

Bòn mót chút phước duyên tí teo này, các con cầu nguyện cho Thầy được về cõi Phật, cùng với pháp giới quần mê đồng thành Phật đạo.

Trân trọng Thầy tạ ơn các con.

Thầy gởi các Giới Tử!

Mối quan hệ giữa những người cùng chung một lý tưởng giải thoát, rất là thân thiết. Thọ giới là chính thức dự hàng chúng trung tôn. Ngôi Tăng bảo có đủ điều kiện pháp lý để sử dụng gia tài của Như Lai. Tuệ giác vô thượng là thứ gia sản vô giá. Đức Như Lai đã vô số kiếp góp nhặt mới có. Chúng ta làm thế nào để có năng lực đảm đương trách nhiệm giữ gìn sự nghiệp này.

Với tư cách người đi trước, Thầy có đôi lời góp ý: Liệt vị Tổ sư nhắc đi nhắc lại chúng ta rằng: “Thân người rất khó được”. Chúng ta hiện tại sáu căn đầy đủ, lại gặp chánh pháp. Nay được thọ thánh giới, gia nhập Tăng đoàn là những người một lòng viễn ly sanh tử. Rõ ràng chúng ta đã vun bồi phước đức từ nhiều kiếp. Hoa trái hiện tiền quả thật tốt đẹp vô cùng. Chúng ta quả tình đầy đủ điều kiện kế thừa sự nghiệp tự giác giác tha của Như Lai.

Thọ giới đắp y cũng như những bài vở chúng ta đã học, là mâm cỗ rất to, toàn cao lương mỹ vị, Phật Tổ đã làm sẵn để thiết đãi các con. Nhưng nếu chúng ta không thật hành, không tu tập, không thật sự áp dụng vào nếp sống hàng ngày mà cứ để cho tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến xâm chiếm tâm địa, thì cũng như người gặp cỗ ngon không ăn vì còn mải mê ngậm kẹo độc. Cho nên chúng ta phải luôn luôn phản tỉnh, nhàn cư an tĩnh, sáng suốt tự chủ. Đề phòng sáu căn bản phiền não. Hộ sáu căn, chế ngự ngoại duyên. Tháo gỡ những khúc mắc nội tâm, không để nó che phủ mất tâm Bồ-đề, khiến những chủng tử tuệ giác phải lụi tàn. Nếu biết mình đang có chứng bệnh nào trong sáu thứ phiền não, phải tìm phương trị liệu ngay. Tránh những duyên xấu có thể làm căn bệnh tái phát. Như người chừa rượu phải tránh quán rượu. Người cai thuốc phiện không bao giờ ngồi gần kẻ hút thuốc. Phải biết thân phận đang gánh cỏ khô cần khôn ngoan xa lửa. Năng lực bảo vệ tâm Bồ-đề lớn mạnh, chánh niệm thuần thục chính là giới phẩm, oai nghi tế hạnh và nội quy trong chùa.

Cô Sadini sống với giới thân tuệ mạng gọi là an lạc giải thoát. Nếu lòng còn vẩn vơ những buồn phiền chán nản, đó là tướng tâm Bồ-đề đang bị héo khô. Phải tự giác ngay. Tâm ngậm ba độc tham sân si thì hiện đời khổ não, kiếp sau đọa lạc. Dù được làm người cũng chịu thân nô lệ để trả nợ tín thí.

Này các huynh đệ, Thầy rất vui mừng vì có thêm bao nhiêu rường cột vững chắc ghé vai chung gánh bổn phận xây dựng ngôi Tam-bảo. Mong rằng ai nấy để tâm đến tiền đồ Phật giáo. Cố gắng phát huy ánh sáng trí tuệ Phật trên quả đất đầy khổ đau này. Đắp y nhà Phật là khoác binh phục, bước vào mặt trận chống phá vô minh. Cùng nhau dẹp hết ngã ái, ngã chấp, những tư tưởng riêng tư, những quyền lợi vị kỷ. Ai nấy phụng vâng lục hòa. Đoàn kết xây dựng nền luật học. Nâng cao ngọn đuốc giải thoát.

Làm sao chùa chúng ta là một Tăng đoàn đúng như lời Phật dạy, một chúng thanh tịnh hòa hợp, một gương mẫu của nếp sống an vui.

Thời Phật mỗi Tăng Ni là một Thánh nhân. Chúng ta cũng có Phật tánh như các ngài. Cũng có giới luật và pháp bảo như các ngài. Nhân duyên vô thượng đầy đủ. Làm sao chúng ta không đưa thân miệng ý vào trong khuôn khổ Hiền Thánh để cha mẹ tổ tiên ơn nhờ.

Nếu các huynh đệ có một tinh thần, một nghị lực, một lối sống đúng pháp thì hiện tại chúng ta đang ngự tòa sen, đâu có phải đợi đến lâm chung đức Phật mới tiếp dẫn.

Các huynh đệ ơi! Chúng ta hãy đùm bọc nhau. Thông cảm mà hỷ xả những khiếm khuyết sai lầm. Đừng vì những nhỏ mọn không đâu mà nứt rạn chữ Hòa, mất nền tảng của Tăng già, mất căn bản của Thánh chúng. Cố gắng dắt dìu nhau ra khỏi lưới ma, bước lên Phật địa, ở trong hào quang trí tuệ viên minh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *