Ngày 1/03 âl 2004

Ngày 1/03 âl 2004

Thầy và toàn thể đại chúng kính lời thăm HĐ, CH và toàn thể gia đình LQ

Được thơ con, Thầy vội vàng biên giấy đi khắp các chùa, nhắc tiếp tục cầu nguyện thêm, sao cho HĐ tiêu tai giải nạn. Còn những chuyện bên ngoài, khuyên con đừng bận tâm. Hãy lo cứu lấy mình để bảo tồn sức khỏe.

Trong bảy Phật Dược Sư ta hằng lễ lạy, có 2 ngôi: Nam mô Tịnh Trụ thế giới Quảng Đạt Trí Biện Như Lai và Nam mô Vô Ưu thế giới Tối Thắng Cát Tường Như Lai. Thì HĐ biết, muốn sáng suốt cần an tĩnh, muốn an ổn cần xóa sạch lo âu nghĩ ngợi. Nay phúc ấm cha mẹ cho sáu căn đầy đủ. Y báo có chùa thờ Phật, có anh em hộ trì. Như vậy tương đối với thế gian ngũ trược ác thế này, HĐ đứng vào hàng may mắn. Vậy ta cứ bình yên xem kinh niệm Phật, an hưởng phước báo hiện tại và vị lai. Đừng để tai nghe những chuyện hão, đừng để lòng những chuyện không đâu. Đã đi tu cứ vâng lời cổ đức: Mũ ni che tai, chuyện ai không biết. Họ nói chán, mỏi miệng rồi thôi. Ai có lòng tốt đem chuyện về cho nghe, xin cảm ơn, thôi bỏ qua, đừng nói nữa. Mình không nghe, ta người thanh tịnh.

Có câu chuyện Nhi Đồng hay hay: Bé A hay cáu kỉnh giận dỗi, bị các bạn gạt ra, không chơi chung nữa. A than phiền với ông nội: Các bạn xấu lắm!
– Ngậm thuốc độc mà mong kẻ thù mình chết là chuyện không thể có.
– Nghĩa là thế nào?
– Buồn bực là thuốc độc. Từ Bi Hỷ Xả là thuốc bổ. Con có thấy đức Phật hằng tươi tỉnh không?
– Nhưng chúng nó không chơi với con nữa, làm sao không tức?
– Trong người ông có 2 đứa. Một thằng hiền hòa điềm tĩnh, một thằng đáo để hay gây sự. Đứa nào cũng muốn làm chủ.
– Thế rồi ai thắng hở ông?
– Quyền ở nơi ông. Ông theo đứa nào là đứa ấy được.

Ông nội nói rồi mỉm cười, tinh quái nhìn đứa cháu nhỏ.

Trân trọng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *