Category Những lá thư Thầy

Pháp Bảo Lưu Thông

Ngày 26-5-Đinh Mão (1987)  Thân gởi Liên Hoa và Viên Thông! PHÁP BẢO LƯU THÔNG Một thời Phật ở Kỳ Viên tinh xá nhân ngày tán hạ. Ngài Xá Lợi Phất xin phép Phật vào rừng tham thiền. Tăng chúng…

Ngày 28-02 âl (1986)

Ngày 28-02 âl (1986) Thân gửi Liên Hoa và Viên Thông! Sáng nay học luật, HH đọc rằng: Phàm tới bữa ăn phải tưởng 5 phép quán: 3) Bao nhiêu tội ác, tham sân si là gốc, cho nên cô…

Bà Thục gởi thư

Ngày 24-2 âm lịch (1986) Bà Thục – chùa Pháp Vân kính gởi Sư cô VL cùng toàn BCS Viên Thông! BÀ THỤC: Tôi kính thưa quý Sư cô một chuyện: Hôm kia ngày 23-2 âm lịch, 4 giờ sáng…

Đền ơn Hòa-thượng

Ngày bố tát cuối cùng mùa an cư 1985 Thân gởi Liên Hoa, Viên Thông, Hoa Nghiêm Oai đức Hòa-thượng thật không thể nghĩ bàn. Mùa hạ vừa qua Thầy liên tiếp thắp hương. Một nén cúng mười phương Phật…

Thư gởi 2 chùa

Thân gởi Liên Hoa và Viên Thông! Việc của Viên Thông: Tất cả công việc, VL và H bàn nhau mà xếp đặt. – Thưa với bà Ba và Sư Bà: Ở trên này ngày ba thời chuông, tôi cầu…