Thời Khóa Tu Tập

KHÓA THIỀN TỨ NIỆM XỨ

Từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 9 năm Đinh Dậu
(20-10-2017 → 27-10-2017)

An vui và giải thoát là 2 yếu tố, có thì cùng có, không thì cùng không. Hành thiền có thể đạt an lạc giải thoát ngay trong giờ phút thực tập. Giác ngộ được bản chất của tham đắm, giận hờn, lo lắng, sợ hãi đều là vô minh.

Lễ Khai Đàn

Hành thiền

Thiền hành

Học thiền

Lễ Tạ Đàn


* Hình ảnh:

Leave a Reply

Your email address will not be published.