Tổng kết Khóa Học cuối năm

TỔNG KẾT KHÓA HỌC CUỐI NĂM

Ngày 03-02-2018

Sau những ngày thi căng thẳng, Ni sinh cả 2 chùa Dược Sư & Bát Nhã đã tập họp để nghe tuyên bố điểm thi và phát thưởng. Trong tinh thần hòa hợp, các chị em vui vẻ nhận lãnh phần thưởng từng cá nhân và cả chúng.

* Lớp Luật Trùng Trị: 

 • Hạng nhất: SC Nghiêm Minh.
 • Hạng 2: SC Thanh Trí.
 • Hạng 3: SC Hạnh Minh, SC Tuệ Châu, SC Quang Minh.
 • Hạng 6: SC Kim Liên.
 • Hạng 7: SC Nguyên Phẩm, SC Minh Diệu, SC Hương Đức.

* Lớp Tứ Niệm Xứ:

 • Hạng nhất: Cô Nghiêm Quang.
 • Hạng 2: Cô Đắc Quang, cô Thọ Quang.
 • Hạng 4: Cô Hồng Châu, cô Tâm Thiện, cô Đồng Quang.
 • Hạng 7: Cô Tuệ Giải, cô Tâm Minh, cô Hòa Quang.
 • Hạng 10: Cô Pháp Đăng, cô Chân Không.

* Lớp Oai Nghi:

 • Hạng nhất: Cô Nghiêm Quang.
 • Hạng 2: Cô Minh Đạo, cô Tâm Từ, cô Thanh Nhàn.
 • Hạng 5: Cô An Khang, cô Đắc Quang, cô Phước Quang.
 • Hạng 8: cô Bảo Phước.

Sau khi trả bài thi, phát thưởng, Thầy đã thưởng cho cả chúng mỗi người một gói rong biển và đáp án đề thi. Ai nấy vui vẻ, sau đó 2 lớp tập họp riêng để sửa bài.


* Hình ảnh:

Leave a Reply