Phát thưởng

Mùng 9 tháng chạp năm Mậu Tuất (14-1-2019)

Lớp Luật Học Cương Yếu tuyên bố Kết quả điểm thi & Phát thưởng

  • Tuyên bố điểm thi và điểm Tổng kết  cuối năm.
  • Phát thưởng.

* Điểm thi:

  1. Hạng nhất: SC Pháp Hạnh.
  2. Hạng nhì: SC Bảo Hạnh.
  3. Hạng ba: SC Minh Nguyện.

* Điểm Tổng kết:

  1. Hạng nhất: SC Pháp Hạnh.
  2. Hạng nhì: SC Thanh Bình.
  3. Hạng ba: SC Hiếu Nghĩa.
  • Giảng lại đề thi và sửa bài.
  • Học chúng lễ tạ.

Leave a Reply