Ơn nghĩa Thầy

Ơn giáo dưỡng một đời nên tuệ mạng Nghĩa Tôn Sư muôn kiếp khó đáp đền Trăng Bát Nhã chiếu tan mây ngũ ấm Hoa từ bi tươi nở chứng vô sanh Mãi mãi trong con Phú An vùng đất Thánh Mãi mãi trong con nặng nghĩa ơn Thầy. Chúng…

Đọc tiếp