Mùa Tự Tứ năm 2017

ẢNH LƯU NIỆM MÙA TỰ TỨ 2017 Phương ngôn có câu: “Ăn cơm có canh, tu hành có bạn”. Tổ dạy: “Hổ ly sơn hổ bại, Tăng ly chúng Tăng tàn”. Giọt nước đứng một mình chỉ một thoáng đã thành không, nhưng nếu theo dòng thì dư sức ra…

Đọc tiếp