Lựa chọn đường đi

Sách Thần Tăng chép: Gã Vinh Kha rượu thịt nặng nề. Một hôm đọc Vãng Sanh Truyện. Đọc xong một truyện, gật đầu một cái. Nhờ nhân lành này về sau đủ duyên tu hành. Nghe Phật A Di Đà dạy: “Mười năm nữa ngươi sẽ được vãng sanh”. Kha…

Đọc tiếp

Đàn tu TNX tháng 5

THÔNG BÁO Đàn tràng chuyên tu Tứ Niệm Xứ Từ ngày mùng 1 đến mùng 9 tháng 5 năm Đinh Dậu (26-05 → 03-06-2017) Tại chùa Dược Sư, thôn Phú An, xã Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng. Tứ Niệm Xứ là giáo pháp vô song cho ta được nếm hương…

Đọc tiếp

Lễ An Cư 2017

Ngày 15 tháng 4 năm Đinh Dậu (10-05-2017) Lễ Nhập Hạ An Cư 14h30′ Lễ Tổ: Quang lâm chánh điện: SC Viên Thành thông kiểm số chúng: THÔNG KIỂM SỐ CHÚNG Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên 2 Thầy, trên quý Ni sư, quý Sư cô cùng…

Đọc tiếp