Chương trình Xuân Đinh Dậu

CHƯƠNG TRÌNH TẾT ĐINH DẬU

Từ 30 tháng chạp năm Bính Thân đến ngày 15 tháng giêng năm Đinh Dậu
(tức nhằm ngày 27-01-2017 đến ngày 11-02-2017)

* Ngày 30/12: 

 • Sáng: Cúng cơm Chư Tổ & Ông Bà Gia Tiên của Ni chúng (cúng từ 30/12 đến mùng 5/1).
 • 12h đêm: Đón Giao Thừa.

* Mùng 1 Tết: 

Sáng:

 • Đại chúng chúc tết 2 Thầy  & quý Sư cô Giới Sư.
 • Chúc thọ Quý Cụ.
 • Hái lộc đầu năm.

Chiều:

 • Khai đàn tràng Dược Sư đầu năm.

* Từ mùng 2 → mùng 6:

 • Đàn tràng chuyên tụng kinh Dược Sư và niệm đức Dược Sư.

* Mùng 7:

 • Lễ hạ nêu ngày tết và tạ đàn chuyên tu.

* Mùng 8:

 • Cúng sao.

* Mùng 9: Các chùa tập trung:

 • Lễ tưởng niệm Tôn sư.
 • Văn nghệ chúc tết.

* Ngày 12 & 13:

 • Sám hối đầu năm.

* Sáng ngày 14:

 • Lễ Bố tát.

* Ngày 15:

 • Lễ Thượng nguyên.

 

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply