Lễ Tưởng Niệm Cố Sư trưởng Hải Triều Âm 2017

Mùng 9 tháng giêng năm Đinh Dậu
(05-02-2017)

CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨC
LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ SƯ TRƯỞNG HẢI TRIỀU ÂM

Hàng năm, cứ mỗi độ Xuân về, Ni chúng và Phật tử các nơi quy tụ về chùa Dược Sư dâng lễ Chúc Thọ Tôn Sư. Nay cũng theo thông lệ hàng năm, với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôn sư trọng đạo”, đệ tử xuất gia đến tại gia đồng quy tụ về chùa, cùng lấy ngày mùng 9 làm lễ Tưởng Niệm ân đức Tôn Sư.

Đặc biệt, có sự hiện diện của Đại đức Thích Huệ Quang từ Việt Trì, Phú Thọ và Phật tử trong đoàn đến tham dự.

  •  Chương trình bắt đầu từ 8h sáng:

Đại chúng tề tựu Tổ đường lễ Tổ.

Quang lâm Tam Bảo điện lễ Phật.

 

Sau khi lễ Tổ và lễ Phật xong, đại chúng cùng quỳ dưới chân Bảo Tháp Kim Quang dâng lời niêm hương khấn nguyện.

Dâng hương khấn nguyện.

Toàn thể đạo tràng lắng lòng thanh tịnh nghe lời huấn từ của Cố Sư trưởng qua băng.

Kinh hành niệm Phật.

Cuối cùng là phần Hồi hướng, Tam quy.

  • Góp vui đầu năm bằng các tiết mục Văn nghệ của chùa Dược Sư 2 và Bát Nhã:


* Hình ảnh:

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply