12 tháng

Thang gieng_resize

Tháng Giêng là tháng ăn chơi,
Tháng Hai cờ bạc, Tháng Ba hội hè.
Tháng Tư đong đậu nấu chè,
Ăn tết Đoan Ngọ trở về tháng Năm.
Tháng Sáu buôn nhãn bán trăm,
Tháng Bảy ngày rằm xá tội vong nhân.
Tháng Tám chơi đèn kéo quân,
Tháng Chín chung chân buôn Hồng.
Tháng Mười buôn tóc bán bông,
Tháng Một (11), tháng Chạp nên công hoàn toàn.

Hải Triều Âm
26.7 âl. 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *