Lễ Vía Đức Dược Sư

Ngày 29 tháng 9 năm Đinh Dậu (17-11-2017)

LỄ VÍA ĐỨC DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

Chùa Dược Sư đã tổ chức Khóa lễ chuyên trì danh hiệu đức Dược Sư 1 ngày. 

* Chương trình khóa lễ bắt đầu lúc 7h30′ sáng:

– Lễ Phật – Lễ 7 Phật Dược Sư.
– NS Bảo Giác giảng về Ý Nghĩa Danh Hiệu Dược Sư Phật.
– Niệm Phật Dược Sư.
– Hồi Hướng – Tam Quy.

* 14h30′ chiều:

– Lễ 7 Phật Dược Sư.
– Niệm Phật Dược Sư.
– Hồi Hướng – Tam Quy.
– Chúc Tán Hộ Pháp.
– Tán Lễ Giác Linh Tôn Sư.


* Hình ảnh buổi lễ:

Leave a Reply