Lễ Xuất Gia

 

Via Phat xuat gia_10

NGÀY 08.02 âl (2016)

CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨC
LỄ VÍA PHẬT XUẤT GIA & ĐÀN THẾ PHÁT

Buổi lễ dưới sự chứng minh của HT Thích Như Tú, trụ trì Chùa Thanh Tịnh, tỉnh Vĩnh Long.

Cùng toàn thể quý SC và toàn thể đại chúng chùa Dược Sư & Dược Sư 2

 • Chương trình bắt đầu lúc 7h30′ sáng: 
 • Yết ma cạo tóc.
 • TỀ TỰU TỔ ĐƯỜNG:
 • Lễ Tổ.
 • Tác bạch thỉnh sư.
 • QUANG LÂM CHÁNH ĐIỆN:
 • Chuông trống niêm hương.
 • Tán Phật – Lễ Phật.
 • Lễ Đức Bổn Sư (21 lễ).
 • Tiểu sám hối.
 • Tán hương khai luật kệ.
 • Các em tác bạch Thế phát.
 • Hòa-thượng Như Tú huấn từ.
 • Thầy Vĩnh Lạc đáp từ.
 • Tụng Đại Bi.
 • Cạo tóc.
 • Các em tác bạch lễ tạ.
 • Thầy Bảo Giác đáp từ.
 • Lễ Tăng Già.
 • Hồi hướng – Tam quy.
 • Tán lễ Giác linh Tôn Sư.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *