Mẹ

Những tấm lòng cao cả…

Mẹ thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng đứa con đau ốm. Mẹ sẵn sàng đi ăn xin để nuôi con. Hy sinh cả tánh mạng vì con. Trong đời có nhiều ngày buồn. Nhưng buồn thảm nhất là ngày con mất mẹ.

Hình ảnh dịu dàng và hiền hậu của mẹ là châu ngọc mẹ để lại cho con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *