Thông báo Lễ Húy Kỵ 2019

NHỚ THẦY

Dược Sư con ở nơi đây,
Hoàng hôn chiều vắng, bóng Thầy đi đâu?
Đại chúng niệm Phật canh thâu,
Thiền đường tĩnh lặng, phướn sầu nhẹ bay.
Hương đèn khói tỏa tường mây,
Long Đàm bóng hiện hình Thầy uy quang.
Thầy đi để lại từ nhan,
Vạn lòng con trẻ bàng hoàng nhớ thương.
Thầy đi để lại tấm gương,
Hào quang chiếu diệu muôn phương sáng ngời.
Thầy về cõi Phật Thầy ơi!
Lưu danh trần thế rạng ngời Tổ Tông.

HẢI đảo tự thân giờ vắng bóng,
TRIỀU lưu nay đã chảy xuôi dòng.
ÂM thanh pháp nhũ còn vang vọng,
Hải ấn in sâu vạn cõi lòng.
(Thầy Hải Triều Âm là một pháp ấn đã in sâu vào hàng ngàn tâm thức của Ni chúng).

Pháp tử Tỳ-kheo-ni Tánh Định – Chùa Dược Sư kính bút

Thông báo Lễ Húy Kỵ lần 4 năm 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *