Thông báo Lễ Húy Kỵ

Thap

THÔNG BÁO

Mưa hè khói nước đượm thiền môn
Văng vẳng di ngôn dạ chạnh buồn.
Cảnh cũ người xưa bao kỷ niệm
Nhớ người, nhớ dáng Chúng trung tôn.

Cố Sư Trưởng Hải Triều Âm đã vãng sanh vào lúc 11h56’, ngày 24.06 năm Quý Tỵ (31.07.2013), trụ thế 94 tuổi, 60 hạ lạp.

Sơn môn Pháp phái chùa Dược Sư chúng con tổ chức Đàn tràng chuyên niệm Phật từ ngày 16/6 đến 25/6 năm Bính Thân (tức ngày 19/07/2016 đến ngày 28/07/2016) cầu nguyện Giác linh Cố Sư trưởng Hải Triều Âm cao đăng Phật quốc, thượng phẩm hoa khai.

Buổi lễ chính thức bắt đầu vào lúc 07h30’ ngày 24.06 năm Bính Thân (tức ngày 27.07.2016), tại chùa Dược Sư, số 351, thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Chùa Dược Sư trân trọng kính thông báo.

CHƯƠNG TRÌNH

  • Ngày 16.06 -> 23.06: Đàn tràng niệm Phật.
  • Ngày 24.06: Chính thức Lễ Húy Kỵ.
  • Ngày 25.06: Lễ Tạ Đàn.

Chùa Dược Sư xin đăng đĩa TIẾNG VỌNG TRÙNG DƯƠNG, gồm các clip ngắn do Phật tử Hoằng Trạng, đoàn Sen Hồng Huệ Viễn thực hiện, để tưởng nhớ đến ngày Cố Sư trưởng viên tịch.

  • Sư Bà Hải Triều Âm thị tịch.

  • Kính viếng Giác linh Cố Ni trưởng.

  • Tuần chung thất SB Hải Triều Âm – 01

  • Tuần chung thất SB Hải Triều Âm – 02

  • Tuần chung thất SB Hải Triều Âm – 03

  • Tuần chung thất SB Hải Triều Âm – 04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *