Sắc hoa mùa Xuân

Chút hình ảnh hoa trái trong chùa ngày cuối năm.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply