7 câu hỏi

Linh Quang, 10-1987 Đinh Mão

HN: 7 câu thắc mắc:

Câu hỏi:

1- Học và tu Lăng Nghiêm có được không? Thế nào?
2- Chuyên ròng quán Samatha thôi được không?
3- Chuyên tu Tứ Niệm Xứ được không?
4- Học Thủ Lăng Nghiêm mà hành và quán Tứ Niệm Xứ được không?
5- Chuyên Tứ Niệm Xứ, bỏ hẳn Lăng Nghiêm được không?
6- Học bấm huyệt, châm cứu có tốt không?
7- Xin làm thị giả Thầy được không?

Thầy trả lời:

1. Thầy chỉ mong các con cứ tâm tâm niệm niệm cầu học Lăng Nghiêm, khấn Tổ Anan, con sẽ được như Thầy. Đi tới đâu Lăng Nghiêm theo tới đấy. Chớ Thầy trò mình mờ mịt biết gì mà tính toán.

2. Chúng ta tuệ giác kém yếu, phiền não các chướng lại quá thô trọng, ngũ cái úp chụp tinh thần. Năm ấm biến hóa nhanh hơn điện, sức lôi cuốn mạnh hơn thác đổ, chỉ có quán bất tịnh mới đủ lực giác tỉnh. Bao giờ giác khai, chướng nhẹ, vào Samatha mới ăn thua. Đó là căn cơ của Thầy, còn con thì tự xét.

3. Tứ Niệm Xứ như tất cả thiền đều cần 3 giai đoạn:

a) Văn tuệ: Học, nghe và trì.
b) Tư tuệ: Quán thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã.
c) Tu tuệ: Định tuệ song hành, dùng hơi thở vào diệt tận định, quán chiếu bốn oai nghi để có tuệ minh sát.

4. Tỳ-kheo-ni học hết bổn phận về luật rồi mới được nghĩ tới tu chuyên môn. Nay còn Thức xoa còn phải tòng chúng. Cũng như phải xong chương trình phổ thông, vào đại học rồi mới có các ngành chuyên môn. Nhưng phải xét trước khả năng và liệu trước đường đi, nếu đủ duyên thì càng tốt.

5. Chánh pháp mới có Tứ Niệm Xứ và Lăng Nghiêm. Mạt pháp hai thứ này diệt trước nhất. Vì nếu còn thì sao mạt?

Tứ Niệm Xứ là căn bản tiểu thừa.

Lăng Nghiêm là căn bản đại thừa, như đại học tức là đã xong tiểu.

6. Sửa nghiệp là chữa bệnh tận gốc.

– Cần học cho rõ những huyệt ngũ ấm ở trong thân tâm.
– Châm cứu diệt cho tiệt kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc.
– Bắt cho ra cái mạch vô minh. Việc mình sao không làm, sao không nghiên  cứu?

7. Bắt chước con ong, hễ ra khỏi tổ, vội đi tìm hoa. Tới hoa quanh nhiều vòng mới vào nhụy. Bây giờ phải hòa chúng tu học và tròn bổn phận trong chúng. Sểnh chút thời giờ nào vội đi tìm Lăng Nghiêm. Đọc đi đọc lại thật kỹ mỗi đoạn cho thấm được ý vị.

– Thầy ước mơ cho cả Viên Thông lên Thầy vì trên này không khí thanh mát, nhưng chỉ như chú khò mơ điểm 10.

– Với BĐ cũng như tất cả các em, dĩ nhiên là con phải khi căng khi chùng, tùy căn cơ, tùy trường hợp. Nhưng ai thích tu, thích sửa mình, thì vào chùa. Chùa là lò luyện vàng. Càng khó tính bao nhiêu, càng phải thêm than thêm lửa. Ai không thích tu không thích sửa lỗi, không thích người ta mài giũa thì về nhà là phải. Những người ấy đến chùa để làm gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *