Bạn A

Ban A_resize

A hay giận dỗi nóng nẩy. Các bạn không chơi với A nữa. A nói với ông nội các bạn xấu lắm !
– Ngậm thuốc độc mà mong kẻ thù chết là chuyện không thể được.
– Nghĩa là thế nào hở ông?
– Sân giận là thuốc độc. Từ Bi là thuốc bổ. Đức Phật lúc nào cũng tươi mát mạnh khỏe vì ngài chuyên dùng thuốc bổ.
– Nhưng chúng nó đuổi con ra, không cho con chơi chung làm sao không tức.
– Trong người ông có hai đứa. Một thằng hiền hòa. Một thằng đáo để. Đứa nào cũng muốn làm chủ.
– Thế rồi đứa nào thắng hở ông?
– Quyền ở ông, ông theo đứa nào là đứa ấy được.
Ông nội nói xong mỉm cười tinh quái nhìn đứa cháu nhỏ.

Thầy 3.3 âl 2004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *