Lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan giúp cho con cháu trọn nghĩa vẹn tình với cha mẹ ông bà. Đời này báo hiếu về vật chất tinh thần, còn lo siêu độ vong linh kiếp sau thoát khỏi u đồ. Làm cho truyền thống giáo dục văn hóa Việt Nam thêm phong phú cao đẹp. 

Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước dạt dào biển khơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *