Gởi đàn Thức Xoa

Ngày 6-4 âm lịch (1987)

Thân gởi TT, ĐN và tất cả đàn tràng Thức Xoa.

Lần đầu tiên chúng ta lập đàn tràng. Nhưng ít may mắn, nào bệnh hoạn, nào phiền não, đến nỗi hiện tại chỉ còn ĐH và NC. Đây cũng còn phập phồng, không biết hai vị vào chung kết này có còn đủ phước đức trí tuệ để ma vương quy phục không. Chúng ta đã quả quyết lập đàn tràng để thọ giới như pháp, như lời Phật dạy. Vậy không lý do gì chúng ta lại tự ý không như lời Phật dạy mà cho thọ giới Tỳ-kheo-ni bừa bãi. Vậy xin cứ đúng như lời Phật dạy trong luật mà thọ giới Tỳ-kheo-ni. Bệnh hoạn là đáng thương chớ không hề đáng trách. Đức Phật đại từ bi thương chúng ta lắm nhưng có bệnh không được thọ giới vì dĩ nhiên ốm đau làm sao học, làm sao tu. Vậy các con nhớ, mỗi mỗi hoàn cảnh đều cố gắng, đây là nhân duyên Bồ-đề, khởi tâm tu quán vô ngã. Giác tỉnh đây là thêm một thử thách để cho đạo hạnh tăng trưởng. Ta đã vào cửa Phật, đã là con Phật rồi, còn lớp trên lớp dưới không quản ngại. Đàn giới Tỳ-kheo-ni sẽ là ngày đầu của đàn Thức xoa khóa II. Thân ta yếu đuối, ta để đàn tràng II ta tu cho trọn vẹn chương trình và đạo phẩm.

Trông mong các con làm gương mẫu giác tỉnh và kiên nhẫn cho các em ở đàn II.

Thân gởi TG và BG !

Thầy và Sư cô GV đọc đi đọc lại thư con. Thái độ con đối với hai cô, thế là rất phải. Sư cô VL lên Thầy để lo cho Viên Thông vào hộ khẩu và đàn giới Giáo hội sắp mở trong toàn quốc, tỉnh Đồng Nai dĩ nhiên là cũng sẽ có. Như vậy vừa may chùa nhà đỡ phải tổ chức. Thầy khuyên Sư cô lên Viên Thông trực tiếp với ban chức sự và loan tin cho các em biết. Chùa Viên Thông sẽ ký giấy cho tất cả lớn bé đi thọ giới, trừ những người mà ban chức sự loại bỏ. Hộ khẩu cũng thế, quyết mời ra, không để tên trong hộ khẩu, những em mà ban chức sự không dạy nổi, bất luận là người cũ hay mới. Trong thời buổi khó khăn này sức phước đức, trí tuệ kém như chúng ta không làm sao gánh quá nặng được nên đành. Các con nghĩ xem : Những người phải vào nhà thương cưa chân, cưa tay vứt đi, họ đâu có vui gì. Họ đau đớn lắm, hiện tại vết thương hành hạ, mai đây què chân cụt tay, đời sống sẽ bị bao nhiêu thiếu thốn, nhọc nhằn tàn tật cho đến chết.

Nhưng nếu không hy sinh thì ung độc sẽ lan tràn toàn thân mà tánh mạng sẽ nguy vong. Luật Phật dạy để tặc trụ trong chùa phá hoại Tam-bảo thế nào các con đã biết.

Tất cả việc trong chùa là ở ban chức sự xếp đặt dưới sự chỉ dạy của Sư cô VL và DH. Thầy ở xa ngó về cười. Các con phải giục Sư cô VL cấp tốc ghi tên các em cho kịp, tất cả mọi công việc Thầy giao cho Sư cô thay Thầy để cùng với ban chức sự Viên Thông thỏa thuận xếp đặt làm lợi ích cho các em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *