Lễ Húy Kỵ

Khoa le_62 Khoa le_65LỜI TÁC BẠCH TRI ÂN

Chúng con xin thành kính đảnh lễ tạ ơn chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng và quý Ni trưởng, vì cảm mến hạnh đức của Cố Sư trưởng nên dù Phật sự đa đoan, các Ngài cũng không từ nan, về trụ xứ Dược Sư giúp đỡ và tham dự khiến cho buổi lễ trang nghiêm ấm cúng.

Cung kính đảnh lễ tạ ơn Thượng Tọa Thích Nguyên Quang ở Mỹ Tho, Tiền Giang đã chịu cực nhọc trực tiếp đứng bếp nấu nướng, sắp xếp, đứng chủ Ban Trai soạn, chu cấp vật thực mỹ vị đầy đủ.

Trân trọng tạ ơn quý huynh đệ ở Ni Viện Bát Nhã, Phú An, Đức Trọng và các Phật tử đã cùng góp tâm cầu nguyện trong đàn tràng niệm Phật suốt 10 ngày.

Xin tri ân Chủ tịch Tập đoàn Tôn Hoa Sen – Lê Phước Vũ pháp danh Hoằng Lược đã thiết lễ trai tăng cúng dường Chư Tăng Ni trong buổi lễ hôm nay.

Cùng chư vị huynh đệ sơn môn pháp phái trong Tông môn ở các Tự viện và tịnh thất. Các thiện nam tín nữ, thân bằng quyến thuộc, quý quan khách từ khắp thành thị, làng quê, đã không quản ngại đường xa, thời giờ, quang lâm về chùa Dược Sư tham dự.

Đồng cảm tạ quý ân nhân, các Phật tử Đà Lạt, Đức Trọng và các huyện lân cận. Các vị thân bằng quyến thuộc, họ hàng nội ngoại trong thân tộc của Ni chúng, chú bác cô dì trong ban công quả.

Sự góp phần của quý liệt vị, kẻ ít người nhiều, chư thiện nam tín nữ, rất nhiều những tấm lòng hảo kính, góp phần cho buổi lễ hôm nay thành tựu viên mãn.

Xin đa tạ công đức của Gia đình Bác sĩ Duyên, cha mẹ của 2 bé Tuệ Nhã pháp danh Hoài Chơn 5 tuổi & bé Triều Huy pháp danh Hoài Dũng 4 tuổi đã góp tiết mục đọc bài vào chương trình Tưởng Niệm Sư Bà.

Buổi lễ trai tăng 500 Tăng Ni và 1000 Phật tử tham dự, với số lượng đông đảo như vậy, Ban tổ chức và môn đồ pháp quyến chúng con không sao tránh khỏi những sai sót, thiếu sự chu đáo, kính xin chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và quý liệt vị niệm tình hoan hỷ.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *