Category Lễ Húy Kỵ

Lễ Tạ Đàn

Ngày 25 tháng 6 năm Bính Thân (nhằm ngày 28-07-2016) LỄ TẠ ĐÀN CHUYÊN TU 06h15′: Phóng Sanh. 07h45′: Lễ Đại Hồng Chung. 14h30′: Lễ Đại Thí Thực. Khóa lễ sáng. Khóa lễ chiều.

Lễ Húy Kỵ

LỜI TÁC BẠCH TRI ÂN Chúng con xin thành kính đảnh lễ tạ ơn chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng và quý Ni trưởng, vì cảm mến hạnh đức của Cố Sư trưởng nên dù Phật sự đa đoan,…

Lễ Khai Đàn

Ngày 16.06 âl: KHAI ĐÀN TRÀNG.        –  06h15’:                          Lễ Phóng Sanh. –  07h30’: Tập trung tại chánh điện: Chuông trống niêm hương. Lễ Phật – Tiểu sám hối. Tụng kinh Di Đà – Niệm Phật. –  09h00’:                        Cúng…

Chương trình Lễ Húy Kỵ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HÚY KỴ Cố Sư Trưởng HẢI TRIỀU ÂM Từ ngày 16.06 đến 25.06 năm Bính Thân Nhằm ngày 19.07.2016 đến 28.07.2016 Ngày 16.06: KHAI ĐÀN TRÀNG. –  07h30’:                        Khai Kinh Di Đà – Niệm Phật. –  09h00’:  …