Lễ Tưởng Niệm Sư Trưởng, Tết Tân Sửu (2021)

Mùng 1 Tết Nguyên Đán
Lễ Tưởng Niệm Sư Trưởng


Thời gian lặng lẽ trôi mau, mới đó mà 365 ngày đã đi qua như chớp nhoáng. Mùa Xuân mới đang trở về, cùng với đất trời ấm áp, cỏ cây đâm chồi nảy lộc. Những người con đất Việt lòng rộn ràng chuẩn bị đón Xuân với niềm hân hoan và hy vọng mọi điều tốt đẹp cho năm mới.

Hôm nay ngày đầu năm mới, Ni chúng chúng con từ các nơi vân tập về đây, cùng nhau nhớ tưởng ân đức Tôn sư.

Chín bốn năm hiện cõi Ta Bà,
Hoằng hóa hữu tình khắp gần xa.
Tri kiến Như Lai gieo mọi nhà,
Hạnh từ Bồ-tát rải hằng sa.

Sáu mươi hạ lạp thương trẻ già,
Độ Bắc Trung Nam chung một nhà.
Ơn trọng ngàn năm xin nhớ mãi,
Nguyện Tôn sư diện kiến Di Đà.


* Hình ảnh các buổi lễ đón Xuân:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *