Khai Đàn Dược Sư

PHÁP HỘI DƯỢC SƯ Mùng 2 Tết Mậu Tuất (17-02-2018) * Chương trình bắt đầu lúc 8h sáng: Lễ Tổ. Niêm hương. Lễ Phật Dược Sư. NS Vĩnh Lạc khai thị đầu năm. Đại chúng chia thành từng nhóm cúng các bàn thờ Phật, Tổ đường, Gia tiên. * 2h30′…

Đọc tiếp

Đàn Tu Tứ Niệm Xứ

ĐÀN TRÀNG CHUYÊN TU TỨ NIỆM  XỨ Từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 10 năm Đinh Dậu (18-11-2017 → 25-11-2017) Thiên Thai Trí Giả Đại Sư dạy: Tứ Niệm Xứ không phải chỉ đứng đầu đạo phẩm Thanh-văn. Đại thừa cho đến các bậc hành nhân Viên giáo, không…

Đọc tiếp