Pháp Bảo Lưu Thông

Ngày 26-5-Đinh Mão (1987)  Thân gởi Liên Hoa và Viên Thông! PHÁP BẢO LƯU THÔNG Một thời Phật ở Kỳ Viên tinh xá nhân ngày tán hạ. Ngài Xá Lợi Phất xin phép Phật vào rừng tham thiền. Tăng chúng tới tiễn chân rất đông. Sự niềm nở của Ngài…

Đọc tiếp

Vía Phật Di Đà

Ngày 17 tháng 11 năm Bính Thân (nhằm ngày 15-12-2016) LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ Chương trình: Bắt đầu từ lúc 7h30′ – Lễ Phật. – Thầy Phó đọc bài Trồng Sen. – Tụng kinh Di Đà và niệm Phật. – Hồi hướng – Tam Quy. – Chiều…

Đọc tiếp

Giỗ kỵ cụ Tổ

Ngày 11 tháng 11 năm Bính Thân (nhằm ngày 09-12-2016) Chùa Dược Sư tổ chức cúng Giỗ kỵ Đại lão Hòa Thượng Đệ Nhất Pháp Chủ GHPGVN Thích Đức Nhuận, chúng con tái bản cuốn Pháp Bảo làm lễ phẩm dâng lên Giác linh Hòa Thượng chứng minh. LỜI ĐẦU…

Đọc tiếp