Ni chúng tưởng niệm

Vinh Lac doc

DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM

Nam mô Thập phương Thường trụ Tam Bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.
Nam mô Kim Quang tháp, giác linh Sư trưởng Hải Triều Âm chứng minh.

 Kính bạch giác linh Thầy!

Toàn thể môn đồ pháp quyến chúng con hôm nay cung đối trước bảo tháp tôn nghiêm, thành kính thắp hương đảnh lễ, kính cẩn dâng lên Thầy lời tưởng niệm tri ân.

Một nén tâm hương tưởng nhớ Thầy,
Thầy về Cực Lạc cõi trời Tây,
Vương vấn lòng con bao kỷ niệm,
Những lời Thầy dạy vẫn còn đây.

Trong giờ phút trang nghiêm của buổi lễ, chúng con không sao dấu được niềm xúc động vô biên với hình ảnh trang nghiêm và từ ái của Tôn sư vẫn hiển hiện trong tâm trí chúng con không bao giờ phai nhạt.

Cũng ngày này cách đây 2 năm, đàn chim non chúng con đã phải lìa tổ ấm, buồn tủi vì mùa hạ chưa hoàn mãn,  nỗi biệt ly đã úa sầu trong ánh mắt. Trong cảnh đời bèo hợp mây trôi, sông ái phiền não ngập chìm, nếu không nhờ ánh đạo chân lý và cẩm nang của Thầy truyền trao thì biết đến bao giờ chúng con mới thức tỉnh và vững bước tiếp nối sự nghiệp của Thầy đến ngày nay.

Dẫu biết rằng chúng con mãi mãi mất đi nguồn nương tựa tinh thần vững chắc nhất, nhưng chúng con luôn tin rằng Thầy vẫn hiện hữu trong từng hơi thở, dõi theo từng bước chúng con đi. Thầy đã chuẩn bị tư lương cho chúng con bằng 4 mùa hoa giác chỉ rõ đường lối tu hành, giúp chúng con vững tiến không sợ bơ vơ lạc lối. Hiện tại chúng con tuy thiếu vắng hình bóng Thầy thân thương tôn kính, mà pháp âm của Thầy vẫn luôn văng vẳng bên tai chúng con ngày ngày trong mỗi giờ học, giờ ăn. Lại được cùng Thầy niệm Phật trong lúc chấp lao tác vụ. Mỗi khi âm thanh Thầy vang lên, chúng con lại cảm thấy dạt dào ấm áp như Thầy vẫn luôn hiện diện trong từng giây từng phút, thức nhắc chúng con niệm Phật.

Mưa hè khói nước đượm thiền môn
Văng vẳng di ngôn dạ chạnh buồn.
Cảnh cũ người xưa bao kỷ niệm
Nhớ người, nhớ dáng Chúng trung tôn.

Đức Thích Ca khi xưa đã trải bao kiếp, xả thân thọ thân, biết bao cay khổ, mới tìm ra chân lý ngàn đời bất diệt, đem chánh pháp này soi sáng thế gian, rồi Tổ Tổ tương truyền cho đến ngày nay. Thầy cũng nối tiếp sự nghiệp mồi đèn trí tuệ cho chúng con. Ngày nay chúng con ca sa phủ thân, giới phẩm thấm mình, ân đức trọng đại này nhờ Thầy mà được. Tình cha mẹ thương con như biển hồ lai láng. Công cha như núi, nghĩa mẹ như nguồn nhưng tình ái lại chính là gốc trầm luân lịch kiếp. Nếu không có Thầy thì chúng con làm sao biết lễ nghi, làm sao hiểu Phật pháp. Lễ nghĩa không biết thì khác gì cầm thú, Phật pháp không hiểu thì y nhiên là kẻ phàm phu. Ân đức như vậy núi non khó sánh. Cho nên chúng con phải quả quyết triệt dòng sanh tử, thoát biển ái dục, cứu mình cứu người cùng lên bờ giác. Như thế mới không phụ sự giáo dưỡng của Thầy.

Giờ đây cây đại thọ đã ngã bóng về Tây, Thầy đến và đi trong an nhiên tự tại, tấm gương đạo hạnh của Thầy luôn sống mãi trong lòng mỗi chúng con. Quỳ trước bảo tháp uy nghiêm, hàng đệ tử chúng con khẩn thiết chí thành đảnh lễ, tưởng niệm ân sâu giáo dưỡng, đức trọng khó lường. Chúng con nguyện vâng lời Thầy dạy trên kính dưới thuận, nhất tâm tu hành vui sống lục hòa, trang nghiêm thanh tịnh trong ngôi nhà chánh pháp, tiếp nối hạnh nguyện của Thầy, giữ vững Tông môn Tịnh Độ Ni viện Hải Triều Âm để Tổ đường hưng thịnh, Phật pháp xương minh.

Đó là lễ phẩm dâng lên cúng dường Tôn sư trong ngày Đại lễ hôm nay. Một nén tâm hương ngưỡng vọng, nguyện giác linh Thầy từ bi chứng giám.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ-tát.

Đệ tử chúng con thành tâm kính lễ giác linh Tôn Sư tam bái.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *