chuaduocsu

chuaduocsu

Thi Luật

Ngày 11/8/2016   LỚP LUẬT TRÙNG TRỊ THI KIỂM TRA – Gồm 65 thí sinh. Thi từ 7h30′ sáng đến 22h00′. – Có 5 nhóm thi, mỗi nhóm 13 người. Theo thứ lớp từng nhóm, SC Viên Lạc bốc thăm…

Chương trình tháng 7

  (Hình ảnh Mùa an cư 2016.) CHƯƠNG TRÌNH TÁN HẠ NĂM BÍNH THÂN (2016)  Ngày 01 -> 06/7: Các lớp học Luật. Ngày 07 -> 08/7: Sám hối giới. Ngày 09/7: Thi kiểm tra Luật. Sáng 10/7: Tác pháp…

Lễ Tạ Đàn

Ngày 25 tháng 6 năm Bính Thân (nhằm ngày 28-07-2016) LỄ TẠ ĐÀN CHUYÊN TU 06h15′: Phóng Sanh. 07h45′: Lễ Đại Hồng Chung. 14h30′: Lễ Đại Thí Thực. Khóa lễ sáng. Khóa lễ chiều.

Lễ Húy Kỵ

LỜI TÁC BẠCH TRI ÂN Chúng con xin thành kính đảnh lễ tạ ơn chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng và quý Ni trưởng, vì cảm mến hạnh đức của Cố Sư trưởng nên dù Phật sự đa đoan,…