Category Viện chủ

Chương trình Tạ Đàn

Chương Trình Tạ Đàn ngày 25.5. Ất Mùi Lễ Đại Tường Cố Sư trưởng HẢI TRIỀU ÂM Sáng 25/05 âl: Toàn chúng tập trung tại chánh điện. –  07h30’:         Khóa lễ Đại Hồng Chung. + Chuông trống niêm hương.…

Lời cảm tạ

LỜI CẢM TẠ   Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn Thượng tọa Đại Đức Tăng, quý Ni trưởng, quý Ni sư và hiện tiền chư Đại đức Ni. Kính thưa quý thiện nam tín…

Chương trình ngày 24.5

Chương Trình ngày 24.5. Ất Mùi Lễ Đại Tường Cố Sư trưởng HẢI TRIỀU ÂM ∞ 03h20’:  Thức chúng. 03h50’:  Công phu khuya. 05h15’:   Tiểu thực. 06h30’:  Phóng sanh. 07h30’:  Khóa lễ (tại chánh điện). + Niêm hương. + Lễ…