Thân gởi gia đình Pháp Hoa

Thân gởi gia đình Pháp Hoa!

Nhặt được tờ giấy này Thầy vội kính biếu lục hòa Ni chúng:

Tới một thành phố, ba anh em nghe mọi người nói có cây Sồi cành lá xum xuê tới mức che kín một cửa sổ của cung điện, làm cung điện đổ đến nơi rồi. Không một chiếc rìu nào có thể chặt nổi! Nhà vua đã hứa hậu thưởng cho ai chặt được cây Sồi này. Petyr nói: “Chúng tôi chặt được”.

“Các ngươi mà không làm nổi ta sẽ treo cổ vì tội khoác lác”. – Nhà vua đe trước.

Ivan cầm rìu chặt một nhát. Tại vết rìu mọc ra một trăm cành mới. Thấy thế, ngay việc thử chặt Pavel cũng không dám. Thế là Petyr mở bọc lấy rìu ”Tự Chặt” ra. Rìu không chỉ chặt cây mà còn đẵn thành củi và xếp gọn thành đống! Hạ xong cây Sồi, sân điện trở nên sáng sủa. Nhà vua thấy tiếc phải trả thưởng nên phán thêm một việc nữa.

– Đào một cái giếng tại cung điện, một cái giếng không bao giờ cạn nước.

Cung điện chân tâm bản tánh bị những cành tham sân si mạn nghi tà kiến của cây vô minh che phủ kín mít từ lịch kiếp.

Lâu lâu chúng ta cũng đã cố gắng kìm hãm các phiền não ấy không cho hiện hành. Nhưng nhẫn được một chút thì lại bùng nổ trăm phần tệ hơn. Chỉ có rìu Bát Nhã mới chặt nổi nghiệp thức, chuyển độc hại thành công đức, khiến tâm địa bừng sáng.

Chỉ có giếng Bát Nhã mới có nguồn cam lồ vô tận khiến pháp giới thanh lương.

Ông vua ngã ái mưu mô nham hiểm bao nhiêu cũng sẽ bắt buộc quy phục.

Kính chúc Diệu Pháp Liên Hoa thành công đại thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *