Thành Kiến Ngã Chấp

Thân gởi Sư cô VL cùng toàn chúng Liên Hoa và Viên Thông!

Nhân tiện buổi trưa hôm nay, Thầy đọc cuốn Thành Kiến Ngã Chấp của Hội Phật giáo Nguyên thủy, nay xin chép mấy trang cuối cùng gởi về làm quà cúng dàng đại chúng:

– I –

Sự tinh khiết của thể xác phụ trợ sự tinh khiết của tinh thần. Người có tư tưởng lành không thể sống trong cường bạo, và dung dưỡng những thèm khát thô hèn. Chính vì cái ta vô thường nên có thể thay đổi, nương luật nhân quả mà khai hóa mãi mãi tốt đẹp về mặt tinh thần.

Nguồn sống chảy mãi không ngừng trong thời gian vô tận. Cũng như cách thức cơ thể biến hóa vật thực ra thịt và gân, tâm chúng ta có thể biến hóa những tư tưởng ra hòa bình hạnh phúc. Chẳng phải hòa bình hạnh phúc của ta mà chính là hòa bình hạnh phúc của cả vũ trụ.

Kinh Pháp Cú dạy: “Bậc hiền nhân tự trau dồi lấy mình”. Sự sống của chúng ta tùy thuộc, chúng ta phải nhận thức trách nhiệm của mình. Người Phật tử thực hiện tâm Từ bao la bình đẳng, không bao giờ chống đối nguồn sống cộng đồng mà luôn luôn tùy thuận vạn vật muôn loài. Đây là kết quả của một trí khôn hằng được bồi dưỡng, một tầm con mắt tinh nhuệ đã thấu đáo tính cách vô thường của cái ta cá nhân và thầm nhận được tính chất duy nhất của vạn vật.

Nếu tâm con người còn cố bám vào cái ta cá nhân, thì lò lửa hận thù trong vũ trụ hẳn sẽ tăng cường. Nếu con người nhận thức được sự đồng nhất, dẹp bỏ được cái Ta thì sẽ có hòa bình.

Dầu chinh phục hàng triệu người ở chiến trường.

Tuy nhiên, quả thật vậy, chinh phục được chính mình là chiến thắng cao quí.

Không ai có thể đánh bại con người đã tự khắc phục và sống tự chế.

– II –

Đại Đế Alescandre đến thăm ông Diogène một nhà hiền triết đặc biệt nổi danh về hạnh thiểu dục tri túc. Ông Diogène không có nhà ở, phải sống trong một chiếc thùng tôn nô.

Sau buổi đàm luận, Đại Đế thống lãnh khắp Âu châu, oai quyền nổi bật trên các trang lịch sử, đã sung sướng reo lên rằng: “Nếu ta không phải là Đại Đế thì ta quyết sẽ là một Diogène!”.

Từ núi rừng Phú An xanh xanh yên ổn, cầu nguyện lớp Lăng Nghiêm mãi mãi bình an.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *