Default image

chuaduocsu

Thiện tri thức

THIỆN TRI THỨC Chị là người nhà quê, hay rùm beng mỗi khi bực bội. Bỗng chị đổi khác, dịu dàng như một tiên nữ. Chị giải thích: Con chó ăn vụng. Tôi giận quá, đánh nó què cẳng. Tôi…

Pháp Ngữ – Bài 7

Chính từ thân tâm bất giác mà cầu Niết-bàn. Chính từ gốc rễ chúng sanh mà nở hoa giác tỉnh, kết quả Bồ-đề.  Cố gắng của thế hệ trẻ là phải nghiên cứu kỹ lưỡng 3 khoen: HOẶC – NGHIỆP…

Phổ Hiền Bồ Tát

Ngày 21-2 âl LỄ ĐỨC PHỔ HIỀN Kinh Hoa Nghiêm nói về nhân hạnh Phổ Hiền. Kinh Pháp Hoa nói về quả đức Phổ Hiền. Nhân hạnh thể hiện rõ nét trong phẩm Nhập Pháp Giới. Thiện Tài diện kiến…

Ngày Vía Phật nhập Niết Bàn

Ngày 15-2 năm Bính Thân (23/3/2016) KỶ NIỆM PHẬT NHẬP NIẾT BÀN Hôm nay ngày trăng tròn tháng 2, chúng ta làm lễ kỷ niệm đức Phật nhập Niết-bàn. Lắng nghe lời di giáo: “Này Anan, sau khi ta Niết-bàn,…

Ngự lâm quân

Một lính ngự lâm bạch một Thiền sư: Tôi không tin có địa ngục, Niết-bàn. – Ha ha! Vua nào nhận nhà người làm ngự lâm quân. Ta trông ngươi chẳng khác tên ăn mày. Lính ngự lâm quân giận…

Pháp Ngữ – Bài 6

Gánh vác chánh giáo có 2 việc:  Tự thân giới phẩm oai nghi xứng đáng bậc pháp khí. Xả thân làm việc Phật pháp mong lợi cho muôn loài. Thánh trước Hiền sau, các ngài đều có phần trong Phật…

Thành Kiến Ngã Chấp

Thân gởi Sư cô VL cùng toàn chúng Liên Hoa và Viên Thông! Nhân tiện buổi trưa hôm nay, Thầy đọc cuốn Thành Kiến Ngã Chấp của Hội Phật giáo Nguyên thủy, nay xin chép mấy trang cuối cùng gởi…

Lễ Xuất Gia

  NGÀY 08.02 âl (2016) CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨC LỄ VÍA PHẬT XUẤT GIA & ĐÀN THẾ PHÁT Buổi lễ dưới sự chứng minh của HT Thích Như Tú, trụ trì Chùa Thanh Tịnh, tỉnh Vĩnh Long. Cùng toàn thể…

Vía Phật xuất gia

PHẬT VỀ NHÀ Được tin Thái tử đã thành đạo và sắp về thăm nhà, vua Tịnh Phạn mừng rỡ bao nhiêu. Khi đức Phật và Tăng đoàn xuất hiện tay ôm bình bát, khất thực từng nhà! Vua lại…

Mục mới

Pháp Ngữ – Bài viết: Bài 66 – Giặc. Sách nói: Bốn mùa hoa giác – Lời tựa. Sách nói: Vô ngã là Niết-bàn – Nhị khóa hợp giải. Pháp Ngữ – Bút tích: Quy y Tam Bảo. XIN GIỚI THIỆU MỘT MỤC MỚI TRONG…