chuaduocsu

chuaduocsu

Lễ Tạ Đàn Tràng

Ngày 21 tháng 5 năm Bính Thân (25-06-2016) Lễ Tạ Đàn Tràng Chuyên Tu Tứ Niệm Xứ * 7h45′ sáng nhóm Tổng Kết: Thầy Phó tổng kết khóa tu tất cả đại chúng đều vui tu, tinh tấn. Quý SC…

Lễ Khai Đàn Tràng

Ngày 12 tháng 5 năm Bính Thân (16-06-2016) Chùa Dược Sư 2 tổ chức Đàn tràng chuyên tu Thiền Tứ Niệm Xứ * Buổi lễ vào lúc 14h30′: Lễ Tổ. Chuông trống. Cả chúng niêm hương. Tán Phật – Lễ…

Sửa nhà bếp

Vừa sửa xong mái ngói, đến hành lang chánh điện. Công trình hành lang còn chưa xong lại đến nhà bếp, vì nhu cầu bếp hư nên phải sửa. Cho nên ngoài thời khóa tu học mùa Hạ, Ni chúng…