Ngày 1/03 âl 2004

Ngày 1/03 âl 2004 Thầy và toàn thể đại chúng kính lời thăm HĐ, CH và toàn thể gia đình LQ Được thơ con, Thầy vội vàng biên giấy đi khắp các chùa, nhắc tiếp tục cầu nguyện thêm, sao cho HĐ tiêu tai giải nạn. Còn những chuyện bên…

Đọc tiếp

Gởi các giới tử

ĐÀN GIỚI TX, SDN ngày 01-08 Tân Tỵ (2001) tại chùa Dược Sư. Thầy Hòa-thượng gởi các giới tử! Chút quà kỷ niệm để các con nhớ tới bà già lụm khụm ngày đêm sống nhờ Phật pháp và vì Phật pháp. Một mảnh giấy có ghi lời Phật Tổ…

Đọc tiếp

Bác thợ nề

Bác thợ nề đến tuổi về hưu, tới chủ thầu xin nghỉ để vui hưởng tuổi già với con cháu. Ông chủ thầu tỏ vẻ luyến tiếc một người thợ lành nghề đã quá quen việc. Ông đề nghị: Bác cố xây giúp cho Hãng một ngôi nhà cuối cùng…

Đọc tiếp